Cito-toets spelling in groep 6

De Cito-toets spelling wordt in groep 6 tweemaal afgenomen. De eerste keer in januari (de Cito Spelling M6) en de tweede keer in mei of juni (de Cito Spelling E6).

Als jij je kind goed wil voorbereiden op deze Cito-toetsen, is het van belang dat je weet wat kinderen allemaal moeten kunnen en kennen. In dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen spelling van groep 6.

Cito-toetsen spelling

In de basisschool maken kinderen vanaf groep 3 twee keer per jaar een Cito-toets spelling. Deze Cito-toetsen zijn dictees en het is de bedoeling dat kinderen woorden foutloos kunnen spellen. In de toets zijn woorden geselecteerd die alle categorieën dekken. Zo weten de leerkrachten zeker dat kinderen aan alle belangrijke doelen voldaan hebben.

Op de Cito-toets spelling kun je een score halen van I tot V. Die verdeling is, net als bij de andere Cito-toetsen, als volgt:

 • I-score: 80 tot 100% van de toets goed
 • II-score: 60 tot 80% van de toets goed
 • III-score 40 tot 60% van de toets goed
 • IV-score 20 tot 40% van de toets goed
 • V-score 0 tot 20% van de toets goed

Het is niet zozeer belangrijk om een I-score te halen. Wel is het belangrijk dat kinderen voldoende groei laten zien in hun vaardigheidsscore. Dat betekent dat ze, ten opzichte van de voorgaande toets, meer woorden foutloos kunnen spellen.

Werkwoorden en niet-werkwoorden

Op de basisschool wordt onderscheid gemaakt tussen werkwoordspelling en de spelling van niet-werkwoorden. Hoewel er in de lessen spelling aandacht wordt geschonken aan werkwoorden, worden deze in groep 6 nog niet door Cito getoetst. Dat gebeurt pas in groep 7.

De categorieën binnen de niet-werkwoorden bespreken we verderop.

Werkwoordspelling in groep 6 gebeurt aan de hand van de stam. Na het vinden van die stam leren de kinderen de stappen te doorlopen om tot de juiste spelling te komen.

Tegenwoordige tijd

Ik (en jij erachter) = stam

Jij/ een ander = stam + t

Wij/ anderen = hele werkwoord

Verleden tijd

Verandert een werkwoord in de verleden tijd van klank? Dan schrijf je het zoals je het hoort. Verandert het niet van klank? Dan gebruik je de stappen van ’t kofschip-x.

Stap 1. Hoe vind je de stam? Haal –en van het hele werkwoord af.

Stap 2. Wat is de laatste letter?

Stap 3. Zit de laatste letter in ’t kofschip-x? Ja? Dan schrijf je +t of +te(n). Nee? Dan schrijf je +t of +den.

Het is afhankelijk van de lesmethode voor spelling die de basisschool gebruikt, wanneer kinderen beginnen met werkwoordspelling.

Grammatica

Ook grammatica wordt niet getoetst op de Cito-toetsen spelling in groep 6. Wel is het van belang dat de lessen goed worden gevolgd, want er vinden wel methodetoetsen plaats.

Wat grammatica in groep 6 betreft krijgen kinderen de volgende woordsoorten aangeleerd:

 • Persoonsvorm
 • Onderwerp
 • Werkwoordelijk gezegde

Ook hier hangt het sterk van de lesmethode af wanneer kinderen beginnen met grammatica. Ook zijn er methodes die buiten deze drie woordsoorten andere woordsoorten aanleren, zoals voltooid deelwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsels, voegwoorden en telwoorden.

Categorieën Cito-toets spelling in groep 6

Welke niet-werkwoorden moeten kinderen in groep 6 foutloos kunnen schrijven? Het gaat in groep 6 om de volgende categorieën:

 • Woorden met –ng– en –nk–
 • Verkleinwoorden
 • Woorden met –ij– of –ei–
 • Woorden met d die klinkt als t
 • Woorden met –ch(t) –
 • Woorden met –au(w)– en –ou(w)–
 • Woorden met –eeuw–, –ieuw– en –uw–
 • Gesloten en open lettergreep
 • Woorden met –em–, –elen–, –enen– en –eren–
 • Woorden met verandering van de f en de v
 • Woorden met verandering van de s en de z
 • Woorden met –ig(e) en –lijk(e)
 • Woorden waarbij je ie hoort, maar i schrijft
 • Woorden waar je s hoort, maar c schrijft
 • Woorden waar je k hoort, maar c schrijft
 • Woorden met ‘s
 • Woorden met –tie
 • Woorden die eindigen op –heid en –teit
 • Franse leenwoorden

Cito-toets spelling oefenen in groep 6 met je kind

Wil jij je kind goed voorbereiden op de Cito-toetsen spelling in groep 6? Dan raden we je aan de uitgebreide oefenboeken van Educazione te gebruiken. Deze oefenboeken zijn samengesteld uit de vragen van ouders en hebben wij mogen bekijken.

Er zijn drie oefenboeken voor groep 6 beschikbaar: deel 1 voor de Cito-toets spelling M6, deel 2 voor de Cito-toets spelling E6 en deel 3 voor beiden.

In de oefenboeken worden kinderen op speelse wijze klaargestoomd voor de Cito-toetsen spelling. Iedere categorie beslaat een les, waarin de categorie getoetst wordt via een dictee, maar kinderen ook de juiste spelling aangeleerd krijgen. Aan het einde van een les is een puzzel om de geleerde woorden te verwerken.

Een zeer groot voordeel van het oefenboek is dat er voor ouders een uitgebreide handleiding in zit van alle categorieën. Die kun je dan één op één overnemen en aan je kind leren.

Hieronder hebben we de oefenboeken op een rij gezet, zodat je een goede keuze kunt maken. De oefenboeken zijn zowel digitaal als fysiek te koop.

Spelling oefenen groep 6.
Spelling oefenen groep 6 oefenboeken
Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 (digitaal)
€ 57
Digitaal oefenboek
Oefen met categorieën, werkwoorden en grammatica
De beste voorbereiding op Cito-toets M6
Bereid voor op de eerste helft van groep 6
Uitleg voor ouders
Antwoorden inbegrepen
Direct te gebruiken
Spelling Oefenen Groep 6 deel 2 (digitaal)
€ 57
Digitaal oefenboek
Oefen met categorieën, werkwoorden en grammatica
De beste voorbereiding op Cito-toets E6
Bereid voor op de tweede helft van groep 6
Uitleg voor ouders
Antwoorden inbegrepen
Direct te gebruiken
Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 en 2 (digitaal)
€ 87
Digitaal oefenboek
Oefen met categorieën, werkwoorden en grammatica
De beste voorbereiding op Cito-toetsen M6 en E6
Bereid voor op heel groep 6
Uitleg voor ouders
Antwoorden inbegrepen
Direct te gebruiken
Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 (fysiek)
€ 87
Fysiek oefenboek
Oefen met categorieën, werkwoorden en grammatica
De beste voorbereiding op Cito-toets M6
Bereid voor op de eerste helft van groep 6
Uitleg voor ouders
Antwoorden inbegrepen
Spelling Oefenen Groep 6 deel 2 (fysiek)
€ 87
Fysiek oefenboek
Oefen met categorieën, werkwoorden en grammatica
De beste voorbereiding op Cito-toets E6
Bereid voor op de tweede helft van groep 6
Uitleg voor ouders
Antwoorden inbegrepen
Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 en 2 (fysiek)
€ 137
Fysiek oefenboek
Oefen met categorieën, werkwoorden en grammatica
De beste voorbereiding op Cito-toetsen M6 en E6
Bereid voor op heel groep 6
Uitleg voor ouders
Antwoorden inbegrepen
Geplaatst in Spelling | Reacties uitgeschakeld voor Cito-toets spelling in groep 6