Cito-toets E6 oefenen

De Cito-toets E6 wordt aan het einde van groep 6 afgenomen. Het toetst alle onderdelen die in het hele jaar aan bod zijn gekomen in groep 6. De uitslag dient als beginsituatie voor groep 7, maar kan ook al meewegen in het (voorlopig) schooladvies.

 

Inhoud Cito E6

Wil je weten welke vaardigheden er op de Cito E6 getoetst worden? Hieronder volgt een overzicht per vakgebied.

 

Rekenen

De Cito-toets rekenen E6 wordt gedurende drie ochtenden afgenomen. De kinderen maken dan per ochtend circa 30 opdrachten, zowel open als meerkeuze.

 

Getallen

Waar in het begin van groep 6 werd gerekend met getallen tot 10.000, wordt er aan het einde van groep 6 al toegespeeld op getallen tot 100.000. Deze komen nog niet aan bod (althans, niet in de meeste methodes en ook niet in de Cito-toets), maar het is wel de bedoeling dat kinderen moeiteloos kunnen optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen met deze grote getallen.

Op de E6-toets komen dan ook veel sommen voor waarbij grote getallen gesplitst moeten worden of waarbij doorgeteld moet worden.

 

Delen

Het kolomsgewijs delen moeten kinderen nu onder de knie hebben. Deze strategie moeten ze toepassen in de sommen op de E6-toets. Nog belangrijker: in groep 7 wordt de overstap van kolomsgewijs naar cijferend rekenen gemaakt. Een belangrijke en grote stap, die veel tijd scheelt, maar ook het inzicht kan vertroebelen.

Getalbegrip bij delen blijft dan ook van belang.

Het delen op de E6-toets kenmerkt zich ook door het delen met breuken.

 

Maten en gewichten

Maten en gewichten komen uitgebreid aan bod aan het einde van groep 6. Kinderen hebben kennis genomen van de metrieke stelsels voor maten en gewichten en kunnen deze dan ook moeiteloos toepassen.

Voorbeelden van opgaven op de E6-toets met maten en gewichten zijn bijvoorbeeld het vullen van kleine flesjes drank, het wegen van vlees op een weegschaal en het omzetten van maten.

 

Schaal

Het rekenen met de schaal komt gedurende groep 6 meerdere keren terug. Kinderen leren niet alleen de verhouding van een boom en haar schaduw kennen, maar ook de verhoudingen op kaarten. Als 1 cm op de kaart in werkelijkheid 1.000 meter is, hoeveel kilometer is dan een stukje van 6,5 cm?

 

Breuken

Groep 6 wordt door veel rekendeskundigen aangewezen als hét jaar van de breuken. De basis moet dan ook echt gelegd zijn aan het einde van groep 6. Dat is ook de reden dat breuken op de Cito-toets in allerlei soorten en maten terugkomen, zoals:

  • Welk deel van deze bloemen is rood?
  • Hoeveel is ½ van 500 euro?
  • Hoeveel flesjes van ¼ liter kan ik vullen uit 2½ liter water?

 

Klokkijken

Klokkijken op de E6-toets komt voornamelijk aan bod middels treintijden. Ben je nog op tijd voor een vetrekkende trein en zo ja, hoeveel tijd heb je dan nog over?

 

Spelling

Op het gebied van spelling en grammatica wordt door gewerkt met de regels en afspraken uit de M6-toets. Spelling wordt getoetst aan de hand van een dictee en vervolgens een werkboekje dat kinderen zelf door moeten werken.

 

Werkwoorden en spelling

In het uitgebreide dictee wordt gecontroleerd in hoeverre kinderen op de hoogte zijn van werkwoordregels en in staat zijn om aangeleerde woorden (met tal van categorieën, zoals f en v, s en z, medeklinkers en klinkers) op de juiste wijze op papier te zetten. Ook het vervoegen van enkele werkwoorden in de verleden of tegenwoordige tijd – met de juiste uitgang – komt aan bod.

 

Grammatica

Wederom moeten kinderen zich kunnen redden met begrippen als persoonsvorm, onderwerp en werkwoordelijk gezegde.

 

Begrijpend lezen

Op de E6-toets komt begrijpend lezen niet voor. Wel wordt er in de klas nog veel aandacht besteed aan het vak, omdat het op de M7-toets weer getoetst wordt.

Ook is het E6-moment voor de meeste leerkrachten het moment om te bepalen welke vooruitgang leerlingen op het gebied van begrijpend lezen hebben gemaakt. De controle daarvoor doen ze aan de hand van een methodetoets.

 

Woordenschat

Hoe zit het met de 1.000 woorden die de kinderen dit jaar eigen moesten maken? De E6-toets controleert veel van deze woorden. Kinderen moeten niet alleen letterlijk de betekenis van een woord benoemen, maar ook aangeven welke woorden zich het beste tot een ander woord verhouden, welke woorden wel of niet in een rijtje thuishoren en welke woorden tot een bepaalde categorie horen.

Cito-toets Groep 6 Oefenen Deel 2 E6

Oefenen voor de Cito-toets E6

Wil jij je kind graag goed voorbereiden op de Eind 6-toets? Maak dan gebruik van het meest complete oefenboek “Cito-toets Groep 6 Oefenen” met ruim 350 oefeningen voor E6. Je kunt er ook voor kiezen om het boek in een combinatie met het M6-boek aan te schaffen en zo alles voor groep 6 in huis te halen.

Cito-toets Groep 6 E6
€ 97
Volledige voorbereiding op Cito E6
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 350 oefeningen
 
Cito-toets Groep 6 M6 en E6
€ 147
Complete voorbereiding op Cito M6 en E6
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 700 oefeningen
Bespaar bijna € 50
Cito-toets E6 digitaal
€ 67
Digitale versie
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
 
Volg en like ons:
Dit bericht is geplaatst in Cito-toets, Groep 6. Bookmark de permalink.