Cito-toets groep 6 oefenen

De Cito-toetsen in groep 6 dienen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Basisscholen in Nederland nemen de Cito-toetsen op 2 momenten af. Het eerste moment (de M6-toets) zal omstreeks januari plaatsvinden en het tweede moment (de E6-toets) wordt doorgaans aan het einde van het schooljaar afgenomen.

 

Wat doet de Cito-toets?

De Cito-toets is een onafhankelijk meetinstrument. Het kijkt naar de resultaten van leerlingen gedurende 2 momenten in een schooljaar.

Op die manier kunnen leerkrachten enkele factoren bepalen:

 • Leert het kind nog op niveau? Of is het achteruitgegaan of juist vooruit?
 • Heeft het kind meer ondersteuning nodig om hoger te scoren of moet het kind meer uitdaging krijgen omdat het al hoog scoort?
 • Welk niveau vervolgonderwijs ligt in de lijn der verwachting?

De Cito-toets is anders dan methodetoetsen. Een methodetoets, bijvoorbeeld voor rekenen of taal, toetst direct nadat bepaalde stof is aangeleerd, in hoeverre kinderen die stof beheersen.

Wanneer kinderen drie weken les krijgen in breuken en in het onderwerp van een zin, is het niet gek dat ze die toets hoog scoren.

De Cito-toets bekijkt die vaardigheden over een langere tijd, zo’n half jaar.

Aan de hand van de Cito-toets bepalen leerkrachten wat ze met kinderen gaan doen. Kinderen die groeien volgens de verwachting, zullen gewoon door blijven gaan zoals ze altijd al deden.

Kinderen die ineens gegroeid zijn, kunnen uitdaging krijgen. Bijvoorbeeld extra rekenwerk of plustaken voor taal en spelling.

Kinderen die gezakt zijn, kunnen extra ondersteuning krijgen. Met hen wordt dan ook bekeken wat het meest haalbare niveau is.

Cito E5 naar M6 groei

In deze grafiek is te zien dat Marloes een vrij normale groei doormaakt. De zwarte lijn laat de “verwachte vaardigheidsgroei” zien en die is voor haar 108. Ze komt op 109 uit.

Davy valt echter op, omdat hij ver is gezakt. Zijn verwachte score zou ergens rond de 112 moeten liggen, maar daar komt hij ver onder. De leerkracht zal bij Davy dus gaan onderzoeken waar hij moeite mee heeft en hem extra ondersteunen.

Kenneth laat een sterke groei zien. Hij komt ver boven zijn vaardigheidsscore uit. De kans bestaat dat de leerkracht hem gaat uitdagen met pluswerk.

 

Vaardigheidsscore en andere scores

De vaardigheidsscores, zoals hiervoor geschetst in getallen, zijn voor leerkrachten belangrijk om te bepalen of een leerling vooruitgang boekt.

De algemene eindscore van de Cito-toets wordt vaak in Romeinse cijfers gegeven. Deze cijfers lopen van I naar V. Een I is het hoogste en een V het laagste. Wanneer een leerling dus nu een III scoort en op de vorige toets een I, is dat opvallend. De leerling mist ergens de kennis van het afgelopen jaar om de I-score vast te houden.

Voor ouders bieden deze scores vaak een duidelijk zicht op de prestaties van hun kinderen.

In groep 8 wordt het schooladvies gegeven. Een groot deel daarvan wordt gebaseerd op de Romeinse cijfers I tot en met V. Daarbij gelden, grofweg, de volgende richtlijnen:

 • Veelvuldig een I-score staat voor vwo-advies
 • Veelvuldig een II-score staat voor havo-advies
 • Veelvuldig een III-score staat voor vmbo tl-advies
 • Veelvuldig een IV-score staat voor vmbo kader-advies
 • Veelvuldig een V-score staat voor vmbo basis-advies

De toetsscore van rekenen en begrijpend lezen weegt hierbij zwaarder dan de score van spelling.

 

Inhoud Cito-toets

Als groep 6 dan de Cito-toets maakt, hoe ziet dat er dan uit? Gedurende enkele momenten in januari en mei buigen de leerlingen zich over de volgende toetsen:

 • Rekenen
 • Spelling
 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen

Elke toets bestaat uit meerdere delen. Rekenen kan bijvoorbeeld over drie ochtenden worden afgenomen (Rekenen deel 1 tot en met deel 3) en spelling wordt gedurende twee momenten afgenomen.

Binnen de Cito-toets worden de kinderen getoetst op alle vaardigheden die tijdens het afgelopen half jaar aan bod zijn gekomen. Bijvoorbeeld rekenen met grote getallen, rekenen met breuken en geld, de spelling van woorden en werkwoorden tot het lezen van teksten en het beantwoorden van vragen over die teksten. Ook voor woordenschat maken de kinderen veel oefeningen.

Enkele voorbeelden van de Cito-toetsen voor groep 6:

Cito toets groep 6 spelling voorbeelden

Cito-toets E6 rekenen voorbeeld

Cito toets groep 6 woordenschat

Cito-toets groep 6 begrijpend lezen voorbeeld

Verschil tussen M6 en E6

Is er verschil tussen de M6-toets en de E6-toets? Aangezien er een half jaar onderwijs tussen de M6-toets en de E6-toets zit, is er zeker een verschil.

Het niveau van de E6-toets ligt iets hoger dan de M6-toets en de kinderen worden over meer onderdelen bevraagd. Lees de artikelen hieronder voor meer informatie over de M6 en E6-toets.

 

Voordelen van de Cito-toetsen in groep 6

Het afnemen van onafhankelijke Cito-toetsen biedt veel voordelen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Hieronder sommen we de grootste voordelen op:

 • De toets is onafhankelijk en geeft een duidelijk beeld van waar een kind staat, op twee vaste momenten in het jaar.
 • De uitslag dient als feedback voor leerkrachten. Als de hele klas een onderdeel onvoldoende maakt, moet hier nog aandacht naar uit gaan.
 • De Cito-toets dwingt leerlingen alle vaardigheden en strategieën die bekend zijn te benutten en toe te passen, waarmee een duidelijk beeld ontstaat van wat leerlingen beheersen en wat nog niet.
 • De score van Cito is goed te analyseren, waardoor per categorie en leergebied te bepalen is welke instructie en ondersteuning een kind nog behoeft.

 

Goede voorbereiding

Het kan voor kinderen prettig zijn zich voor te bereiden op de Cito-toets van groep 6. Op die manier levert het toetsmoment minder stress op, maar is ook te voorkomen dat kinderen de fout ingaan op onderdelen die ze eigenlijk wel beheersen.

Er komt in groep 6 veel nieuwe lesstof en leerinhoud langs. Het kan voor kinderen verwarrend zijn om die kennis op het juiste moment, bij de juiste opgave, aan te boren.

Het oefenen van de Cito-toets M6 en E6 zorgt ervoor dat kinderen weten wat er van ze wordt verwacht op de Cito-toets en helpt hen om meer van zichzelf te laten zien. Oefenen kan dan ook net het verschil maken tussen achteruitgang en vooruitgang in vaardigheidsscore.

3 oefenboeken

 

Oefenen voor de Cito van groep 6

Optimaal en zeer compleet oefenen voor de Cito-toets van groep 6 is te doen met het oefenboek “Cito-toets Groep 6 Oefenen”. Afhankelijk van het enkele boeken of het combinatieboek krijg je maar liefst 350 tot 700 unieke oefeningen in huis, die ook op de Cito M6 en E6 aan bod komen. De boeken zijn zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar.

Cito-toets Groep 6 M6
€ 97
Volledige voorbereiding op Cito M6
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 350 oefeningen
 
Cito-toets Groep 6 E6
€ 97
Volledige voorbereiding op Cito E6
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 350 oefeningen
 
Cito-toets Groep 6 M6 en E6
€ 147
Complete voorbereiding op Cito M6 en E6
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 700 oefeningen
Bespaar bijna € 50
Cito M6 digitaal
€ 67
Oefenboek M6 digitaal
Direct te gebruiken
Bespaar € 30 op fysiek exemplaar
 
Cito E6 digitaal
€ 67
Oefenboek E6 digitaal
Direct te gebruiken
Bespaar € 30 op fysiek exemplaar
 
Cito M6/E6 digitaal
€ 117
Combinatie van M6 en E6
Helemaal compleet
Direct te gebruiken
Bespaar € 30 op fysiek exemplaar
Volg en like ons:
Dit bericht is geplaatst in Cito-toets, Groep 6. Bookmark de permalink.