Cito-toets M6 oefenen

De Cito-toets M6 wordt in het midden (M) van het schooljaar afgenomen bij kinderen in groep 6. Het toetst alle onderdelen die tot dan toe aan bod zijn gekomen in groep 6 en geeft de leerkracht een duidelijk overzicht voor het laatste halfjaar.

 

Inhoud Cito M6

Ben je benieuwd welke vakken en vaardigheden er op de Cito-toets van M6 getoetst worden? Hieronder volgt per vak een overzicht.

 

Rekenen

De Cito-toets rekenen M6 wordt gedurende drie ochtenden afgenomen. De kinderen maken dan per keer zo’n 30 opgaven. Hier zijn meerkeuze- en open vragen bij.

 

Getallen

In groep 6 wordt gerekend met grote getallen tot 10.000. Hierbij moeten sprongen worden gemaakt van 1, 10, 100 en 1000, maar ook met onlogische getallen zoals 125 of 27.

Kortom, kinderen moeten flexibel zijn in het rekenen met grote getallen. Deze getallen komen ook voor bij delen en vermenigvuldigen.

Kinderen gaan ook rekenen met getallen over het duizendtal. Dus van bijvoorbeeld 988 naar 1021, waarbij ze de 1.000 overschrijden. Dit gebeurt ook verderop, bijvoorbeeld van 3.009 terug naar 2.891. Daar is veel inzicht voor nodig.

 

Delen

In groep 6 wordt ook gedeeld. Hoewel kinderen doorgaans in de methode nog geen staartdeling leren, wordt er wel begonnen met kolomsgewijs delen. Daarmee blijft meer inzicht bestaan in wat een deelsom nu eigenlijk behelst. Wanneer een deelsom als 1200 : 200 wordt uitgewerkt, passen de kinderen 200 in 1200. Hoe vaak past dat?

Ook kan een som verkleind worden. Zo levert 1200 : 200 hetzelfde antwoord op als 12 : 2.

 

Maten en gewichten

In groep 6 wordt kinderen geleerd om met maten en gewichten te rekenen. Lengtes als centimeter, decimeter en kilometer en hoe die zich met elkaar verhouden wordt uitgebreid besproken. Hetzelfde geldt voor gewichten, waarbij ook termen als gram, ons, pond en kilo voorbij komen.

 

Schaal

Ruimtelijk inzicht blijft in groep 6 aan bod komen. Het wordt uitgebreid middels schaal, waarmee ook een begin wordt gemaakt aan rekenen met verhoudingen.

Wanneer een boom van 4 meter hoog een schaduw van 6 meter heeft, hoe hoog is dan het gebouw met een schaduw van 9 meter?

 

Breuken

In groep 5 is een begin gemaakt met breuken, in groep 6 wordt hier verder op ingegaan. Optellen en aftrekken van breuken, het halen van helen uit de breuken en het gelijk maken van ongelijkmatige breuken zijn aan de orde van de dag.

 

Klokkijken

Ook het leren klokkijken gaat door. Analoog en digitaal worden in groep 6 geïntroduceerd. Kinderen moeten dus de tijd van beide klokken naar elkaar kunnen vertalen tot op hele minuten.

 

Spelling

Spelling bestaat in groep 6 uit grammatica en (werkwoord)spelling. Kinderen moeten van een groot aantal woorden weten hoe ze geschreven moeten worden, maar moeten ook zinnen kunnen ontleden.

 

Werkwoorden en spelling

Hoe schrijf je woorden en welke regels hanteer je om tot de juiste schrijfwijze te komen? Waarom is citroen met een c en spreek je diezelfde c bij clown anders uit? Hoe zit het met het vervoegen van de persoonsvorm in de tegenwoordige en verleden tijd? Wanneer schrijf je een t en een d als uitgang?

Deze kwesties spelen in groep 6 een cruciale rol.

 

Grammatica

Persoonsvorm, onderwerp en werkwoordelijk gezegde komen in de spellinglessen van groep 6 ruimschoots aan bod. Kinderen moeten deze foutloos uit zinnen kunnen halen.

 

Begrijpend lezen

Het vak begrijpend lezen wordt vaak in de taalles gegeven, al zijn er ook steeds meer scholen – die gezien het belang van begrijpend lezen – kiezen voor een eigen methode en echt lessen in begrijpend lezen geven. Tijdens de lessen begrijpend lezen leren de kinderen de hoofdgedachte uit een tekst te halen, bepalen ze wat het doel van de schrijver is en ontdekken ze of een tekst vooral meningen of feiten bevat.

 

Woordenschat

Ook woordenschat is erg belangrijk in groep 6. De kinderen worden geacht dit schooljaar zo’n 1.000 nieuwe woorden te leren. Van die 1.000 woorden worden er enkele getoetst in de toetsen voor woordenschat.

Woordenschatonderwijs blijkt in Nederland een ondergeschoven kindje. Vaak wordt het aan spelling en begrijpend lezen opgehangen, waarmee het niet direct aan bod komt. Dat is zonde, want veel kinderen beheersen de woorden die ze zouden moeten kennen, lang niet voldoende.

Cito-toets Groep 6 Oefenen Deel 1 M6

Oefenen voor de Cito-toets M6

Bereid jij je kind graag voor op de Cito-toets voor Midden 6? Profiteer dan van het oefenboek “Cito-toets Groep 6 Oefenen” met ruim 350 unieke oefeningen. Of kies voor een combinatie met het oefenpakket E6 oefenen en haal het complete pakket in huis.

Cito-toets Groep 6 M6
€ 97
Volledige voorbereiding op Cito M6
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 350 oefeningen
 
Cito-toets Groep 6 M6 en E6
€ 147
Complete voorbereiding op Cito M6 en E6
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 700 oefeningen
Bespaar bijna € 50
Cito-toets M6 digitaal
€ 67
Digitale versie
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
 

 

Volg en like ons:
Dit bericht is geplaatst in Cito-toets, Groep 6. Bookmark de permalink.