Cito-toets Rekenen Groep 6

De Cito-toets voor rekenen in groep 6 wordt twee keer per jaar afgenomen:

  • Toets M6 in het midden van het schooljaar (medio), vaak in januari/ februari.
  • Toets E6 aan het einde van het schooljaar (eind), vaak in mei/ juni.

 

De Cito-toetsen vinden gedurende meerdere dagdelen plaats en per toets moeten kinderen zo’n 30 vragen beantwoorden over alle vaardigheden die ze in groep 6 moeten beheersen.

Meer info over de M6-toets voor rekenen

Meer info over de E6-toets voor rekenen