Omgaan met dyslexie in groep 6

Wanneer een kind moeite heeft met leren, is er sprake van een leerprobleem. Leerproblemen worden doorgaans verdeeld in drie categorieën: specifieke leerstoornissen, aandachtsproblemen en autistische aandoeningen.

Dyslexie valt onder de specifieke leerstoornissen.

Vermoed je dat jouw kind dyslexie heeft? Lees dan snel verder hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

 

Wat is dyslexie?

“Niet kunnen lezen” is de letterlijke betekenis van het woord dyslexie. Het is een leerstoornis die in verschillende gradaties voorkomt. Hoe dan ook, dyslexie zorgt ervoor dat kinderen problemen hebben met het lezen en vaak ook met het spellen en schrijven.

Dyslexie is soms lastig te herkennen. Basisscholen houden doorgaans een protocol aan om te bepalen of een kind in aanmerking komt voor een test: als zij meerdere keren een IV of V scoren (D of E) op de Cito-toetsen, kan een test worden uitgevoerd.

Dit is in de praktijk echter niet heel realistisch, want er wordt vaak genoeg ook dyslexie vastgesteld bij kinderen die een III of C-score halen.

Dyslexie is een erfelijke factor. Hebben je partner of jij dyslexie? Dan is er reële kans dat jullie kinderen dat ook krijgen. Doorgaans is deze kans 40 tot 50 procent. Zijn jullie beiden dyslectisch? Dan is de kans zelfs 80 procent.

 

Problemen door dyslexie

De problemen rondom dyslexie kunnen hoog oplopen. Zo blijft het voor een kind vaak niet alleen bij het leren lezen en schrijven, maar ook het verwerken van informatie is lastig. De tafels trainen kan op die maner ook moeizaam verlopen, evenals iets opzoeken in een woordenboek of register.

 

Voorbeeld van dyslexie

Lezen is voor Mike echt een straf. We hebben moeten leren om geduldig met hem om te gaan. Het lezen kostte hem heel veel tijd. Toen hij dyslexie bleek te hebben, viel er veel op zijn plek. Nu we het weten kunnen we makkelijker met hem omgaan. We hechten zeker waarde aan zijn schoolontwikkeling, maar het belangrijkste is dat hij zich niet gefrustreerd voelt.

Ouders van Mike (groep 6).

 

Dyslexie vaststellen

Wanneer dyslexie vermoed wordt, wordt eerst vastgesteld of het niet om een ander leesprobleem gaat. Dit onderzoek wordt door een orthopedagoog of psycholoog uitgevoerd. Wanneer deze de diagnose “dyslexie” stellen, wordt een verklaring uitgegeven.

 

Omgaan met dyslexie

Helaas is dyslexie niet te genezen. Wel is dyslexie te behandelen. Leerlingen krijgen dan oefeningen om beter om te gaan met hun dyslectische problemen. Deze oefeningen worden vaak 1 op 1 gedaan met een dyslexiebegeleider. Het is afhankelijk van de school of jouw kind hiervoor in aanmerking komt. Vraag altijd naar de mogelijkheden.

Dyslexiebehandeling is een intensief proces. Soms zijn er meer dan 40 sessies voor nodig, waarbij kinderen veel huiswerk krijgen. Het behandelen gaat – om uitval te voorkomen – ook door in de vakanties. De meeste kinderen vinden dit begrijpelijk erg vervelend.

Een dyslexieverklaring kan aangevraagd worden. In deze verklaring staat – nadat er onderzoek is gedaan – zwart op wit dat je kind dyslexie heeft. Zo’n verklaring kan zeker zinvol zijn, want:

  • Kinderen krijgen hulpmiddelen, zoals teksten op cd;
  • Deze kinderen mogen langer doen over een toets;
  • Ze kunnen hulpmiddelen gebruiken (zoals een tafelkaart bij het rekenen);
  • Voor deze kinderen zijn vergrote exemplaren van les- en toetsstof beschikbaar (al wordt over de zin daarvan nog getwijfeld).

Ook op het voortgezet onderwijs kan een dyslexieverklaring veel voordelen bieden.

 

Kosten van dyslexieonderzoek

Een dyslexieonderzoek kost al snel € 700. Daar zitten dan de kosten voor het onderzoek en de verklaring bij. De kosten van een dyslexieonderzoek op initiatief van de school worden door de school betaald.

Wanneer de school geen initiatief neemt of geen dyslexie vermoedt, moet je de kosten zelf betalen. Er zijn verzekeraars die de kosten vergoeden. Controleer van tevoren of jouw verzekering de kosten  van een dyslexieonderzoek dekt.

 

Heeft jouw zoon of dochter dyslexie? Hoe gaat de school daarmee om?

Volg en like ons:
Dit bericht is geplaatst in Groep 6, Leerproblemen. Bookmark de permalink.