Over ons

Zit jouw kind groep 6? Dan maakt het in ieder geval 2 keer per jaar de Cito-toetsen voor de volgende vakken:

  • Rekenen
  • Spelling
  • Woordenschat
  • Technisch lezen

Ook wordt jaarlijks eenmaal de toets voor begrijpend lezen afgenomen.

Groep 6 is een belangrijk leerjaar. Niet alleen leren de kinderen tal van nieuwe vaardigheden en worden bestaande vaardigheden verder uitgebreid. Ook wordt er al een basis gelegd voor de bovenbouw.

Wat een kind in groep 6 leert is de belangrijke basis voor de lesstof in groep 7 en 8. Daarmee wordt ook al stil gestaan  bij de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8.

Voor het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt (en waarmee wordt gekeken naar het type vervolgonderwijs voor je kind) kijken leerkrachten naar de scores van de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toetsen van zowel groep 8, groep 7 als groep 6.

 

Over CitotoetsGroep6.nl

De website CitotoetsGroep6.nl weet hoe belangrijk de Cito-toetsen in het basisonderwijs zijn. Ze vormen het fundament voor verder onderwijs.

Op deze website vind je dan ook de meest uiteenlopende informatie over de Cito-toetsen. We bespreken kort de inhoud van de toetsen en geven enkele voorbeelden. Zo kun jij je als ouder goed verdiepen in de toetsen die je kind in groep 6 zal maken.

 

Verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen

We krijgen vaak de vraag wat nu precies het verschil is tussen de Cito-toetsen en de methodetoetsen. Veel ouders denken dat deze toetsen ongeveer hetzelfde zijn. Die gedachte is begrijpelijk, maar niet juist.

Methodetoetsen zijn de toetsen waarmee een thema of blok binnen een methode wordt afgesloten. Nadat kinderen in groep 6 drie of vier weken iets geleerd hebben over bijvoorbeeld de spellingsregels rondom de persoonsvorm, vindt er een methodetoets over dat onderwerp plaats. Of wanneer er een maand is gewerkt met breuken, kan er afsluitend een methodetoets plaatsvinden.

De methodetoets volgt dus eigenlijk direct op de aangeleerde stof.

De Cito-toets toetst over langere tijd terug. Niet aansluitend op een behandeld stukje lesstof. Daarmee brengt de Cito-toets het leren over bredere tijd in kaart. Vandaar ook dat het voor zowel leerkrachten als leerlingen erg belangrijk is om die toetsen te maken.

 

De scores van de Cito-toetsen

De scores van alle Cito-toetsen zullen voor ouders in de vorm van Romeinse cijfers naar buiten komen. Daarbij betekenen die Romeinse cijfers ongeveer het volgende:

  • I is zeer goed
  • II is goed
  • III is voldoende
  • IV is matig tot zwak
  • V is zeer zwak

Leerkrachten kijken verder dan die scores. Voor hen is de vaardigheidsscore heel erg belangrijk, omdat dit in kaart brengt wat een kind scoort. Voor een ouder lijkt een V een V, maar voor de leerkracht kan er wel degelijk sprake zijn van vooruitgang. Als een leerling de vorige toets een V haalde met een vaardigheidsscore van 64 en op de laatste toets een V haalde met een vaardigheidsscore van 76, is er wel degelijk sprake van groei. Een vaardigheidsgroei van +12 kan een groot verschil maken (ook al zie je dat niet aan het cijfer).

 

Ga in gesprek met de leerkracht

Natuurlijk wil je weten hoe jouw kind het ervan af brengt op school. Je wil je kind helpen het beste te laten zien wat hij of zij in zijn of haar mars heeft.

Om dat goed voor elkaar te krijgen, kun je het beste de dialoog aangaan met de leerkracht van je kind. Deze heeft toegang tot alle Cito-resultaten en kan je dan ook informeren over de stand van zaken en de eventuele aanpak. Een individueel handelingsplan kan helpen om resultaten te verbeteren, net als wanneer je thuis met je kind aan het oefenen gaat.

Doe dit zoveel mogelijk in overleg met de leerkracht, zodat jullie niet verschillende wegen bewandelen.